BENΛDΛM

אחסון, תחזוקה ותמיכה מתמשכת

לבנות אתר זה חשוב - שהוא יהיה פעיל זה חשוב יותר!

אחסון בלבד

ללא תחזוקה
85 חודשי
 • 99% זמינות
 • שרת פרטי (VPS)
 • ללא צורך בניהול שרת
 • תעבורה עד
 • גיבוי חודשי קבוע
 • תעודת SSL חינם
 • זכרון מטמון חינם
 • ללא עדכוני מערכת
 • ללא עדכוני פלאגינים

אחסון ותחזוקה

שרת VPS מהיר וחזק
120 חודשי
 • 99% זמינות
 • שרת פרטי (VPS)
 • ללא צורך בניהול שרת
 • תעבורה עד
 • גיבוי שבועי קבוע
 • תעודת SSL חינם
 • זכרון מטמון חינם
 • עדכוני מערכת חודשיים
 • עדכוני פלאגינים חודשיים

אתרים גדולים

לאתרים בעלי תנועה מסיבית
280 חודשי
 • 99% זמינות
 • שרת פרטי (VPS)
 • ללא צורך בניהול שרת
 • תעבורה עד
 • גיבוי חודשי קבוע
 • תעודת SSL חינם
 • זכרון מטמון חינם
 • עדכוני מערכת חודשיים
 • עדכוני פלאגינים חודשיים

תמיכה

תמיכה בסיסית

מייל בלבד
125 חודשי
 • פניות במייל בלבד
 • זמן תגובה עד 4 ימי עסקים
 • הדרכות בסיסיות לפעולות ניהול אתר
 • שאלות ותשובות בנושאי תחזוקת אתר
 • איש קשר 1 בלבד
 • לא כולל עבודות קידוד
 • עד 5 פניות בחודש

תמיכה VIP

מייל וטלפון
230 חודשי
 • פניות במייל ובטלפון
 • זמן תגובה עד 2 ימי עסקים
 • הדרכות בסיסיות לפעולות ניהול אתר
 • שאלות ותשובות בנושאי תחזוקת אתר
 • איש קשר 1 בלבד
 • לא כולל עבודות קידוד
 • עד 15 פניות בחודש

תמיכה לאתרים גדולים

לאתרים בעלי תנועה מסיבית
480 חודשי
 • פניות במייל ובטלפון
 • זמן תגובה עד 2 ימי עסקים
 • הדרכות בסיסיות לפעולות ניהול אתר
 • שאלות ותשובות בנושאי תחזוקת אתר
 • עד 2 אנשי קשר
 • כולל עבודות קידוד קלות (עד 15 דק עבודה)
 • ללא הגבלת פניות

* כל בקשה לשינוי / הוספה הקשורה בתכנות אתר תתומכר בנפרד

* תמיכה בימות החול בלבד

לא יודעים בדיוק מה נכון לכם? דברו איתי